coronavirus

Als je niest of hoest bij een luchtweginfectie dan verspreid je de bacterie of het virus via de kleine waterdruppeltjes die je produceert. De grote en zichtbare druppels verspreiden zich tot acht meter. De kleine druppels blijven in de lucht zweven en leggen via de luchtcirculatie grote afstanden af. We vermijden momenteel grote groepen mensen omdat de kans groter is dat er een geïnfecteerd persoon aanwezig is.

Een zeer klein percentage van de bevolking (0,01%) is genetisch niet in staat om goed te reageren op het virus en sterft onafhankelijk van leeftijd. Kinderen hebben weinig of geen last. In de leeftijdsgroep tot 65 jaar heeft het gros (80%) geen of nauwelijks symptomen, 15% heeft pittige klachten en 5% is flink ziek. Ouderen hebben een kwetsbaarder immuunsysteem en er zijn vaak onderliggende kwalen. De infectie kan in een flink aantal gevallen de nog resterende levensduur verkorten.

Het maken van een coronavaccin is zeer ingewikkeld. Voor HIV en malaria is er nog steeds geen vaccin. Er bestaat een mazelenvaccin omdat het mazelenvirus niet muteert. Het aantal corona varianten dat in een jaar kan ontstaan wordt op 26.000 geschat. Daarnaast is het vertrouwen in vaccineren verminderd door berichten en onderzoeksresultaten met betrekking tot gevolgschade van vaccinaties en de twijfels rond het ontstaan van immuniteit als gevolg van vaccinatie (in vergelijking tot het natuurlijk doormaken van kinderziekten).

Professor Pierre Capel is immunoloog en geeft op 28 mei 2020 tussen 16.00 en 17.00 uur een webinar met de titel: ‘Wat doet angst voor een virus met uw immuunsysteem?’ Na deze datum is het mogelijk om de opname te bekijken via Eventix.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *